Aracınızı Doğruca LPG ile çalıştırmanın zararları:
Sıralı sistemlerde sistem yeteri civarı ısıya ulaşmadan enjektörlere direk sıvı/akışkan yollamak pistonun erimesine civarı varabilecek berbat neticeler doğurabilir . Yanma odasına rastgele tek sıvı/akışkan girerse bunun neticesi o sıvının temas ettiği yerlerde fazla sıcaklık neticesi erimedir . Bu petrol yakıt dahi olsa şayet subaptan öncesinde püskürtülüp buharlaştırılarak havayla karıştırılmamışsa sonuç değişmez .

Şu ateş gibi yaz günlerinde motor ısısı düşük olsa dahi depodan enjektöre ulaşana civarı LPG esasen sıvı/akışkan halden gaz duruma geçecektir . Başka Bir Deyişle ateş gibi günlerde tek sürü kocaman tek gereksinim oluşmuşsa bu yola müracaat edilebilir . Fakat ilgisiz tek gün içerisinde , bilhassa de kış aylarında sıralı sistemi direk LPG ile çalıştırmaya kalktığınızda LPG yanma odasına civarı sıvı/akışkan kalabilir . Ve motorda kocaman tahribatlara gerek olabilmektedir . Kış aylarında şüphesiz bunu denememenizi öneririm .