Motordan çıkan artık gazlar egzoz sistemi tarafından dışarı atılır. Motordan büyük bir basınçla çıkan bu sıcak gazlar, eğer doğrudan dışarı atılırlarsa gürültüye neden olurlar. Egzoz sisteminde, gazlar borulardan ve bir susturucudan geçer. Soğuyan gazlar egzoz borusundan daha sessiz atılır.

Katalitik çevirici :

Egzoz sisteminden çıkan artık gazlar havayı kirletir. Günümüzde pek çok otomobil, içinde önemli bir kirletici olan kurşun bulunan kurşunlu benzin yerine kurşunsuz benzin yakmaktadır. Ayrıca yeni modellerin çoğuna katalitik çevirici takılmaktadır. Katalitik çevirici pek çok zararlı gazı daha az zararlı hale getirmektedir. Örneğin nitrik oksitler azot ve suya çevrilerek zararsız hale getirilmektedir.
Konvektörde; iki çeşit kimyasal reaksiyon oluşmaktadır. Bunlar CO ve HC’ ların (CO2) karbondioksit ve (H2O) su buharına dönüştürülmesi ile (NOx) azot oksitlerin, (N2) azot’ a dönüştürülmesidir.
Konvektör; tek parça seramik çekirdek, metal kafes destek ve paslanmaz çelik dış gövdeden meydana gelmiştir. Seramik çekirdek petek yapısında olup, yüzeylere platin ve rodyum aktif maddeleri kaplanmıştır. 300 ‘C ‘den yüksek sıcaklıktaki egzoz gazları petek yapıdan geçerken katalizörler aktif hale gelerek, egzoz gazlarının kimyasal reaksiyonlar sonucu zararsız bileşenlere dönüşmesini sağlar.
Katalitik konvektörde kurşunlu benzin kullanılırsa; benzin içerisinde bulunan kurşun, aktif maddeleri kaplayarak, katalizörün görev yapmasına engel olur.
Katalitik konvektöre yanmamış benzinin girmesi; seramik çekirdeğin eriyerek hasar görmesine neden olur. Bu nedenle; ateşleme sistemi problemsiz olarak çalışmalı, motor çalışırken buji bağlantıları(kabloları) çıkarılmamalı ve silindir karşılaştırılması gibi testleri uygulamadan önce katalitik konvektör sökülerek yerine eş değerde bir boru takılarak test yapılması gerekmektedir.