LPG ‘DE RüLANTi PROBLEMi VARSA;

Araç benzinde çalırken rölantide sorun var mı bakılır.eğer sorun yoksa LPG’deki rölanti sorunu amaçlı aşağıdaki seçenekler incelenir. Otomobil benzinde çalışırken rölanti normal mi bakılmalıdır ( 10 D/D)

* Araçta vakumlu OTOGAZ beyni kullanılıyorsa, araçtaki vakum emişinde sorun olabilmektedir.Bu da Otomobilin LPG ‘deki rölantisini bozabilir.Araçtaki vakum emişi ile alakalı kısımlar muayene edilmelidir.

* Karbüratörlü araçlarda karbüratör kelebeği arızalı olabilir

(kelebek millerinin yer aldığı yerden gökyüzü alıyorsa).Bu vaziyet Otomobilin hem bir LPG ‘de hem bir de benzinde rölantisinin bozulmasına gerek olabilmektedir ve LPG’nin bir sürü yakılması sorunu meydana çıkabilir.

* Otomobilin Manifold’u gökyüzü alıyorsa otomobil hem bir benzinde hem bir LPG ‘de rölanti tutmaz.Ve Otomobilin LPG ‘yi bir sürü yanmasına gerek olabilir

* Buji ve buji kablolarının eskiyen ya da kalitesiz oluşu LPG ve yakıt rölantisini bozabilir.

* Karbüratör aşağı takozu gökyüzü alıyorsa hem bir benzinde hem bir de LPG ‘de rölanti bozulabilir.(Çoğunlukla rölanti yükselir. )