Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde;
– Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılacağı,
– Bakanlar Kurulunun, belli sınırlar içinde yeni oranlar tespit etmeye yetkili olduğu,
– Bu şekilde hesaplanan vergi tutarının 1 liranın altında olan kısmı dikkate alınmayacağı,
hükme bağlanmıştır.
2009 yılında geçerli olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları 31 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğiyle açıklanmış olup, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmaması halinde, 1-3 yaş grubu otomobiller için 2010 yılında geçerli olacak tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.
 

Vergi Tutarlarını Görmek İçin Tıklayınız.