SRC Belgesi Sorgulama BURADAN

SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Nedir ?
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgedir. Bunun anlamı kısaca şudur: Kendi aracı ile yük veya yolcu taşıyan şoförler ile başkasının adına yük veya yolcu taşıyan şoförlerin alması zorunlu belgedir.
SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır;

SRC1: ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI,
SRC2: YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI,
SRC3: ULUSLAR ARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI,
SRC4: YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI,
SRC5: TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

SRC (MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ) Alabilme Koşulları

—SRC1 ve SRC 2 alabilmek için 26 ile 63 yaş arasında olup lise mezunu olmak gerekmektedir.
—SRC3 ve SRC 4 alabilmek için 19 ile 63 yaş arasında olmak gerekmektedir.

NOT: SRC 1’i alan SRC 2‘yi, SRC 3’ü alan SRC 4’ü almış olur.

SRC Belgesini Kimler almalıdır?

Her türlü kamyon, kamyonet, çekici, yarı römork, tanker v.b. araçları kullanan sürücüler ile, il sınırları içinde 100 km. ye kadar mesafedeki şehir içi taşımalar hariç olmak üzere, yolcu taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, otomobil ile okul taşıtı sürücülerinin alması gereken belgedir.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında taşımacılığı meslek olarak yapacak ve yukarda yazılı araçları kullanacak kişiler SRC türü mesleki yeterlilik belgesini almak zorundadırlar.

SRC türü mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara kesilecek olan ceza miktarı sürücüye 200 Ytl, Araç sahibine 500 Ytl’dir.

SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) alabilmek için Ulaştırma Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlara başvurup yeterli eğitimden geçen ve Ulaştırma bakanlığının yaptığı sınavdan 60 tam puan ve üzeri alanlar SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

NOT: Ulaştırma Bakanlığı sınavlarını 3’er aylık dönemlerde yapmakta olup, bir sınavda sadece bir türdeki SRC belgesi alınabilir.
SRC BAŞVURUSU

SRC belgesine başvuru yapmak isteyen sürücüler, 4 (dört) günlük SRC eğitime katılmaları gerekmektedir. SRC eğitimine katılan sürücüler, eğitimini tamamladıktan sonra kursumuz tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilir. Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 60 puandır. SRC belgesi başvurusu yapan sürücüler kimlik ve ehliyet fotokopisi ile ilk başvurularını kursumuza gelerek yaptırabilirler. Başvuru için hiç bir aracıya ihtiyaç duyulmamaktadır. SRC eğitimlerine devam zorunludur.
ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

SRC 1 (ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
1) ARANAN ŞARTLAR:
• Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
• Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
• Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş diploma fotokopisi.)
• 4 adet fotoğraf.
2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, ”C” ve” D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 1, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3) Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,
4) Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 2 (YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)
1) ARANAN ŞARTLAR:
• Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
• Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
• Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş, diploma fotokopisi.)
• 4 adet fotoğraf.
2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, “C” ve “D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 2, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

SRC 3 (ULUSLAR ARASI EŞYA – KARGO TAŞIMACILIĞI)
1) ARANAN ŞARTLAR:
• Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
• Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
• Tahsil durumunu gösteren belge (İlköğretim okulundan mezun olunmuş diploma fotokopisi.)
• 4 adet fotoğraf.
2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “C “sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar “D” ve “E” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 3, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları,
4) Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 4 (YURTİÇİ EŞYA – KARGO TAŞIMACILIĞI)
1)- ARANAN ŞARTLAR:
• Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
• Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
• Tahsil durumunu gösteren belge (İlköğretim okulundan mezun olunmuş diploma fotokopisi.)
• 4 adet fotoğraf.
2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “B” sınıfı sürücü belgesi (otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için) olanlar; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. “C “sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olanlarda; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

SRC 5 (TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI)
1) ARANAN ŞARTLAR:
• Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
• Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
• Tahsil durumunu gösteren belge (İlköğretim okulundan mezun olunmuş diploma fotokopisi.)
• 4 adet fotoğraf.
2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “C” Sınıfı Sürücü Belgesi, (Kamyon kullanacaklar için) “D” Sınıfı Sürücü Belgesi, (Çekici kullanacaklar için) “E” sınıfı sürücü belgesi olanlar da; SRC 5, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
3)- Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmaları. (Bu eğitim ve belge okulumuz tarafından verilir.)
4)- Tehlikeli madde taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
5)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.
Not: SRC 1, alan SRC 2, – SRC 3, alan SRC 4 ‘ ü almış sayılır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Ehliyet Fotokopisi

• Kimlik Fotokopisi

• 6 Adet Fotoğraf